DEĞERLERİMİZ

  • Eşitlik
  • Sürekli Gelişim
  • İş Birliği
  • Katılımcılık


AMAÇ VİZYON VE MİSYON

Amacımız
• Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun amacı, sunduğu kaliteli yabancı dil eğitimi ile öğrencilere alanlarının gerektirdiği bilgiye sahip olmayı sağlayacak yabancı dil yeterliliğini kazandırmaktır.

Vizyonumuz
• Verdiği yüksek kalitede, öğrenci merkezli ve modern eğitim ile ülkede İngilizce eğitiminde öncü bir kurum olmak
• Öğretim elemanlarının gelişimine sunduğu katkı ve katılımcı yönetim anlayışı ile yerli ve yabancı öğretim elemanları tarafından tercih edilen bir dil okulu olmak

Misyonumuz
• Öğrencilerimizin İngilizceyi yeterli düzeyde kullanabilen, kültürel zekaya sahip, iletişim becerilerinde yetkin, teknolojiyi kullanabilen bilinçli birer dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlamak
• Akademik ve idari personelimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayarak ve kendilerini ifade etmelerine fırsat tanıyan bir iş ortamı sunarak kurum içi verimliliği artırmak