VİZYONUMUZ

  • Verdiği yüksek kalitede öğrenci merkezli modern eğitim ile ülkede İngilizce eğitiminde öncü bir kurum olmak, 
  • Öğretim elemanlarının gelişimine sunduğu katkı ve katılımcı yönetim anlayışına dayalı oluşturulduğu örgüt iklimi ile yerli ve yabancı öğretim elemanları tarafından tercih edilen bir dil okulu olmak.MİSYONUMUZ

  • Öğrencilerimize eşit fırsat sunarak İngilizce dilini yeterli düzeyde kullanabilen, kültürel zekaya sahip, iletişim becerilerinde yetkin, bilinçli birer dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlamak,
  • Katılımcı bir yönetim anlayışı ile akademik ve idari personelimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayarak ve kendilerini ifade edebilecekleri, huzurlu çalışabilecekleri bir iş ortamı sunarak kurumda verimliliği arttırmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Eşitlik
  • Sürekli Gelişim
  • İş Birliği
  • Katılımcılık