Yabancı Diller Yüksekokulu, bünyesinde çalışmakta olan öğretim elemanlarının akademik ve kişisel gelişmelerini desteklemektedir. Öğretim elemanlarımız üniversitemizde sunulan eğitimi-öğretimi değerlendirerek ve güçlendirme çalışmaları yaparak üniversitemize katkı sunmayı amaçlamaktadır. Öğretim elemanlarımız başta yabancı dil eğitiminde olmak üzere eğitim-öğretimin her alanında meydana gelen yenilikleri takip etmekte ve bu yenilikleri en etkili şekilde sınıf içi çalışmalara adapte etmektedir.

Öğretim elemanlarımız ayrıca ülkemizde özellikle İngilizce öğretiminde ve eğitiminde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yolları araştırmakta, 21.yy. da teknolojiyi sınıf içi uygulamalara dahil etmek amacıyla araştırmalar yapmakta ve araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, dergiler gibi platformlarda paylaşmaktadırlar.