YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

 1 Dr.Öğr. Üye. Duygu İŞPINAR AKÇAYOĞLU
      Başkan     

 2 Öğr. Gör. Nermin BİLGER  
Üye (Müd.Yrd.)

 3 Öğr. Gör. Ceyda ÖRÜK
Üye (Müd.Yrd.)

 4 Dr. Öğr. Üyesi Elif KEMALOĞLU ER
Üye

 5 Dr. Öğr. Üyesi Gökçe D. DAĞGÖL
Üye

 6 Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZER   
Üye

 7 Yük. Sekr. V. Gülşah GÜNEY        
     Raportör