Çiğdem UZ
Yabancı Diller Yüksekokul Sekreter V.
4026
cuz@adanabtu.edu.tr
 
Gülşah GÜNEY (Şef) Meltem DEMİRDÜZEN (Bilgisayar İşletmeni)
4029 4061 
gguney@adanabtu.edu.tr meltemc@adanabtu.edu.tr
   
Aylin APAYDIN (Memur) Durmuş KÖSE (Memur)
4044 4042
aapaydin@adanabtu.edu.tr dkose@adanabtu.edu.tr
   

Mustafa AYAR (Bilgisayar İşletmeni) Nurettin ALTINTOP
4002 4061
mayar@adanabtu.edu.tr naltintop@adanabtu.edu.tr