Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYO), kendisine bağlı iki Bölüm (Temel İngilizce Bölümü ve Mütercim Tercümanlık Bölümü) arasında her türlü koordinasyonu sağlayarak ve bu Bölümlerde sürdürülen çalışmaları denetleyerek Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi verilmesini sağlar.

YADYO öğrenim dili İngilizce olan üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, bölümlerinde verilen dersleri bu dilde takip edebilmeleri, kendi akademik alanlarında çeşitli kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı bilgi ve becerilerini kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunur.

Öğrenme Uygulamaları: Öğrenme uygulamaları öğrencilerin temel bilgi ve becerileri özümseyip hayata geçirmelerini sağlar. Bu beceriler akademik disiplinlerin ötesine geçer ve disiplinlerin kavranmasını destekler. Bu becerileri kullanabilme öğrencilerin yaşam boyu başarıları büyük ölçüde etkileyecektir.

Baş Etme Stratejileri: Yabancı dil öğrenme; çeşitli problemleri çözme, teknik beceriler ile kültürel ve kültürlerarası boyutta bireysel paylaşımlar konusunda strateji geliştirmeyi gerektirir. Çünkü diğer kültürlere ve dünya sorunlarına dair bilgi birikimi öğrencilerin çözmek için çaba sarf ettikleri iletişim problemlerini yönetmesine yardımcı olur.

İletişim: Yazılı ve sözlü iletişim için gerekli olan dört temel dil becerisi sözel olmayan jestlerin, küresel sembollerin, yerel eğilimlerin, yerel gelenek ve bağlamların kavranması ile güçlendirilir.

Teknoloji Kullanımı: Öğrenciler bilgiye ulaşmak, fikirlerini işlemek ve iletişime geçmek için doğru araç-gereçleri, elektronik ekipmanları, bilgisayarları ve ağları kullanma alışkanlığı kazanır. Yabancı dil müfredatında teknoloji kullanımına yer vermek yaşam boyu öğrenme için güçlü bir araçtır.

Takım Çalışması: Öğrenciler hem bireysel hem de bir grubun üyesi olarak öğrenmeyi gerçekleştirip bu sürece katkıda bulunur. Yabancı dil öğreniminin merkezinde bulunun grup çalışmaları hedef dilde gerçek iletişimi geliştirmek için önemli bir unsurdur. Ayrıca, grup ile öğrenme aktiviteleri, sınıf dışı bağlamları ve durumları yansıtır. 

Bilgi Transferi: Öğrenciler öğrenme alanları içinde ve bu alanlar arasında önemli bilgi ve düşünceleri tanır ve bağlantılar kurar.  Öğrenciler hedef dili belirli disiplinlerin ötesine geçmek ve güncel konu ve temaları keşfetmek için kullanır.