Öğr. Gör. BİLGE YILDIRAN
YABANCI DİLLER
4033
bgyildiran @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.CENGİZ TURAN
YABANCI DİLLER
4022
cturan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. CEYDA ÖRÜK
YABANCI DİLLER
4005
coruk @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATİH HAVAYIOĞLU
YABANCI DİLLER
4046
fhavayioglu @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATMA SOYSAL
YABANCI DİLLER
4097
fsoysal @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HAYRİYE ASUTAY ÜLGER
YABANCI DİLLER
4038
aulger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜSEYİN KOCAİSPİR
YABANCI DİLLER
4005
hkocaispir @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. KENAN AKARSLAN
YABANCI DİLLER
4050
kakarslan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NEBAHAT BADEM
YABANCI DİLLER
4020
nbadem @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NERMİN BİLGER
YABANCI DİLLER
nbilger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NURDAN BAYRAM
YABANCI DİLLER
4023
nbayram @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.ÖMER GÖKHAN ULUM
YABANCI DİLLER
4051
gokhanulum @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. SUNA YERTUTAN
YABANCI DİLLER
4054
syertutan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞEYHMUS YILDIZ
YABANCI DİLLER
syildiz @ adanabtu.edu.tr

      
Öğr. Gör. BİLGE YILDIRAN
YABANCI DİLLER
4033
bgyildiran @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.CENGİZ TURAN
YABANCI DİLLER
4022
cturan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. CEYDA ÖRÜK
YABANCI DİLLER
4005
coruk @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATİH HAVAYIOĞLU
YABANCI DİLLER
4046
fhavayioglu @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATMA SOYSAL
YABANCI DİLLER
4097
fsoysal @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HAYRİYE ASUTAY ÜLGER
YABANCI DİLLER
4038
aulger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜSEYİN KOCAİSPİR
YABANCI DİLLER
4005
hkocaispir @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. KENAN AKARSLAN
YABANCI DİLLER
4050
kakarslan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NEBAHAT BADEM
YABANCI DİLLER
4020
nbadem @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NERMİN BİLGER
YABANCI DİLLER
nbilger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NURDAN BAYRAM
YABANCI DİLLER
4023
nbayram @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.ÖMER GÖKHAN ULUM
YABANCI DİLLER
4051
gokhanulum @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. SUNA YERTUTAN
YABANCI DİLLER
4054
syertutan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞEYHMUS YILDIZ
YABANCI DİLLER
syildiz @ adanabtu.edu.tr

YABANCI DİLLER
Öğr. Gör. BİLGE YILDIRAN
4033
bgyildiran @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.CENGİZ TURAN
4022
cturan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. CEYDA ÖRÜK
4005
coruk @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATİH HAVAYIOĞLU
4046
fhavayioglu @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATMA SOYSAL
4097
fsoysal @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HAYRİYE ASUTAY ÜLGER
4038
aulger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜSEYİN KOCAİSPİR
4005
hkocaispir @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. KENAN AKARSLAN
4050
kakarslan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NEBAHAT BADEM
4020
nbadem @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NERMİN BİLGER
nbilger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NURDAN BAYRAM
4023
nbayram @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.ÖMER GÖKHAN ULUM
4051
gokhanulum @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. SUNA YERTUTAN
4054
syertutan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞEYHMUS YILDIZ
syildiz @ adanabtu.edu.tr