Başlangıç ve Bitiş Tarihi
07.12.2018- 07.12.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:12- 12:12
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Yüksek Lisans ve Doktora İngilizce Yeterlik Sınavına Gireceklerin Dikkatine

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora İngilizce Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans ve Doktora İngilizce Yeterlik Sınavı 10.12.2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunda saat 10:00’da yapılacaktır. Sınav süresi 180 dakikadır. Sınav değerlendirmesi optik okuyucu ile yapılacaktır bu yüzden optik cevap kağıdına kodlama yapabilmek için adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşunkalem ve iz bırakmayan silgi getirmeleri önemlidir. Adayların yanlarında mutlaka geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı, pasaport) getirmesi gerekmektedir.
80 çoktan seçmeli sorudan oluşan Yüksek Lisans ve Doktora İngilizce Yeterlik Sınavı’nın içeriği şu şekilde olacaktır:

1.-20. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
21.-25. sorularda, verilen parçadaki numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
26.-30. sorularda, verilen parçadaki numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
31.-40. sorularda, verilen cümleyi en uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.
41.-45. sorularda, verilen İngilizce cümleye en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
46.-50. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.
51.-65. soruları verilen parçalara göre cevaplayınız.
66.-70. sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz.
71.-75. sorularda, boş bırakılan yere parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
76.-80. sorularda cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

Sınav salonu ve öğrenci listesi bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Muafiyet Sinavı Listesi