Başlangıç ve Bitiş Tarihi
09.08.2017- 26.08.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:08- 12:08
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2017-2018 Eğitim-Öğretimi Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora İngilizce Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans ve Doktora İngilizce Yeterlik Sınavı 25.08.2017 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunda saat 10:00’da yapılacaktır. Sınav süresi 180 dakikadır. Sınavın sonucu başvuru yapılan o yarıyıl için geçerli sayılacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki hesap numarasına 50 (elli) TL sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ve Yabancı Diller Yüksekokulundan temin edilecek dilekçe ile 24.08.2017 tarihine kadar 4. katta bulunan Memur Aylin APAYDIN’a başvurmaları gerekmektedir.

T.C. Ziraat Bankası Adana Atatürk Caddesi (931) Şubesi 
Hesap No : 62898197-5011
IBAN        : TR 6500 0100 0931 6289 8197 5011

 

80 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Yüksek Lisans ve Doktora İngilizce Yeterlik Sınavının içeriği aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1.-20. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

21.-25. sorularda, verilen parçadaki numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

26.-30. sorularda, verilen parçadaki numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

31.-40. sorularda, verilen cümleyi en uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

41.-45. sorularda, verilen İngilizce cümleye en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

46.-50. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

51.-65. soruları verilen parçalara göre cevaplayınız.

66.-70. sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz.

71.-75. sorularda, boş bırakılan yere parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

76.-80. sorularda cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.


Sınav Tarihi : 25.08.2017 
Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri : Yabancı Diller Yüksekokulu /Kurttepe Yerleşkesi (Ruh Sağlığı Karşısı)