Başlangıç ve Bitiş Tarihi
15.07.2015- 22.07.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:07
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
İki Yıl Üst Üste Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarılı Olamayan Öğrenciler

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 
MADDE 7 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve AKTS kredileri dikkate alınarak programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir.
 
(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçişi kabul edilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler, başarılı oluncaya dek kendi imkânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmeleri ya da YADYO tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda ilgili lisans programlarına başlarlar. Azami dört yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya YADYO muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, eğer isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.
 
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını geçmeleri için kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.