Öğr. Gör. BİLGE YILDIRAN
4033
bgyildiran @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.CENGİZ TURAN
4022
cturan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. CEYDA ÖRÜK
4005
coruk @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATİH HAVAYIOĞLU
4046
fhavayioglu @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. FATMA SOYSAL
4097
fsoysal @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HAYRİYE ASUTAY ÜLGER
4038
aulger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜSEYİN KOCAİSPİR
4005
hkocaispir @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. KENAN AKARSLAN
4050
kakarslan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NEBAHAT BADEM
4020
nbadem @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NERMİN BİLGER
nbilger @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NURDAN BAYRAM
4023
nbayram @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.ÖMER GÖKHAN ULUM
4051
gokhanulum @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. SUNA YERTUTAN
4054
syertutan @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞEYHMUS YILDIZ
syildiz @ adanabtu.edu.tr