Temel İngilizce Bölümü daha sistemli ve verimli çalışabilmek amacıyla;
1- Program Hazırlama ve Uygulama Birimi;
2- Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi;
3- Ölçme ve Değerlendirme Birimi;
4- Proje, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Birimi
     olmak üzere 4 temel birimden oluşmaktadır.

Program Hazırlama ve Uygulama Birimi;

YADYO Temel İngilizce Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren "Program Hazırlama ve Uygulama Birimi" eğitim dönemi içinde kullanılacak ana ve yardımcı kaynakların belirlenmesi ve bunlar üzerinden amaçlarımıza uygun bir şekilde öğretim programlarının oluşturulmasını sağlar. Ayrıca akademik yıl süresince bu programların ne derece başarılı yerine getirildiğini düzenli aralıklarla takip eder ve gerekli durumlarda önleyici ve düzenleyici adımlar atar.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi;

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYO) bünyesinde yer alan Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, dil öğretimini daha etkili hale getirmek için uygun eğitim materyalleri hazırlamakla sorumludur. Program Hazırlama ve Uygulama Birimi tarafından hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri dikkate alarak öğrencilerin ve yüksekokulun gereksinimleri doğrultusunda seviyelere uygun ders materyalleri hazırlar.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, akademik yıl içinde yararlanılacak ders kitapları ve ders materyallerini belirler, ders kitaplarına katkıda bulunacak ve kurların paralelliğini sağlayacak destek materyaller hazırlar. Bununla birlikte, öğrencilere sınıf dışında yüksekokulun bireysel erişim birimlerinde ulaşabilecekleri tamamlayıcı materyal sunar.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, dil gelişimlerine katkıda bulunacak materyallerin yanı sıra sosyal, kültürel ve akademik bilgilerini zenginleştirecek materyallerin kullanılmasına özen gösterir.

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, YADYO’da sunulan dil eğitiminin verimliliğini sürekli hale getirmek için, “Program Hazırlama ve Uygulama”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Proje ve Araştırma, Geliştirme, Uygulama” birimleri ile işbirliği içerisinde çalışır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi;

Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) bünyesinde bulunan Ölçme ve Değerlendirme Birimi, hazırlık programlarında uygulanan sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Dönem içerisinde ve dönem sonunda uygulanan sınavlar belirlenen öğrenim çıktılarına uygun şekilde hazırlanır. Sınavlar, öğrencilerin motivasyon ve konsantrasyonunu etkilemeyecek şekilde düzenlenmiş sınıflarda uygulanır. Uygulanan sınav sonuçlarından elde edilen verilerin analizi, sonuçların raporlaştırılması ve kayıtların tutulması da Ölçme ve Değerlendirme Biriminin sorumlulukları arasındadır.  Uygulanan sınav sorularının değerlendirilmesi sonucunda eğitim-öğretime yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, YADYO’da sunulan eğitimin kalitesini sürekli olarak arttırmak için “Program Hazırlama ve Uygulama”, “Materyal Hazırlama ve Geliştirme”, “Proje ve Araştırma, Geliştirme ve Uygulama” birimleri ile işbirliği içinde çalışır.

Proje, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Birimi;

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYO) bünyesinde faaliyet gösteren “Proje, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Birimi”, öncelikli olarak yabancı dil eğitiminde kalitenin artırılmasını ve sürekliliğini hedefler. Temel İngilizce Bölümünde eğitim alan öğrenciler için bölümleri hakkında düzenli bilgilendirme toplantıları ve ders-dışı aktiviteler düzenler. Aynı zamanda öğretim üyelerinin profesyonel gelişimi için projeler tasarlar. Bu bağlamda, ülke genelinde yapılan ilgili konferans, bilgi şöleni, kurultay ve eğitimleri takip eder ve gerekli görülmesi halinde katılım için koordinasyonu sağlar. Yabancı dil, öğretimi ve öğrenimi konusunda çeşitli kuruluşlarla (AB, TÜBİTAK, Çukurova Kalkınma Ajansı… vb.) birlikte projeler hazırlamak da bu birimin görevlerinden biridir.