YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

 1 yrd.Doç.Dr. Duygu İŞPINAR AKÇAYOĞLU
      Başkan     

 2 Okutman Fatma SOYSAL  
Üye (Müd.Yrd.)

 3 Okutman Ceyda ÖRÜK
Üye (Müd.Yrd.)

 4 Yrd.Doç.Dr. Eser ÖRDEM
Üye

 5 Yrd.Doç.Dr. Gökçe D. DAĞGÖL
Üye

 6 Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖZER   
Üye

 7 Yük. Sekret. Ömer SOLAKLIOĞLU                                       
     Raportör