Okutman ALEV ÖNDER
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
1781
aonder @ adanabtu.edu.tr
Okutman BİLGE YILDIRAN
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4033
bgyildiran @ adanabtu.edu.tr
Okutman CENGİZ TURAN
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4022
cturan @ adanabtu.edu.tr
Okutman FATİH HAVAYIOĞLU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4046
fhavayioglu @ adanabtu.edu.tr
Okutman FATMA SOYSAL
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4097
fsoysal @ adanabtu.edu.tr
Okutman HAYRİYE ASUTAY ÜLGER
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4038
aulger @ adanabtu.edu.tr
Okutman JAMES OKANTA AMOONARQUAH
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4043
joamoonarquah @ adanabtu.edu.tr
Okutman KENAN AKARSLAN
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4050
kakarslan @ adanabtu.edu.tr
Okutman NEBAHAT BADEM
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4020
nbadem @ adanabtu.edu.tr
Okutman NERMİN BİLGER
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
nbilger @ adanabtu.edu.tr
Okutman NURDAN BAYRAM
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4023
nbayram @ adanabtu.edu.tr
Okutman ÖMER GÖKHAN ULUM
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4051
gokhanulum @ adanabtu.edu.tr

      
Okutman ALEV ÖNDER
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
1781
aonder @ adanabtu.edu.tr
Okutman BİLGE YILDIRAN
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4033
bgyildiran @ adanabtu.edu.tr
Okutman CENGİZ TURAN
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4022
cturan @ adanabtu.edu.tr
Okutman FATİH HAVAYIOĞLU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4046
fhavayioglu @ adanabtu.edu.tr
Okutman FATMA SOYSAL
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4097
fsoysal @ adanabtu.edu.tr
Okutman HAYRİYE ASUTAY ÜLGER
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4038
aulger @ adanabtu.edu.tr
Okutman JAMES OKANTA AMOONARQUAH
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4043
joamoonarquah @ adanabtu.edu.tr
Okutman KENAN AKARSLAN
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4050
kakarslan @ adanabtu.edu.tr
Okutman NEBAHAT BADEM
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4020
nbadem @ adanabtu.edu.tr
Okutman NERMİN BİLGER
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
nbilger @ adanabtu.edu.tr
Okutman NURDAN BAYRAM
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4023
nbayram @ adanabtu.edu.tr
Okutman ÖMER GÖKHAN ULUM
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
4051
gokhanulum @ adanabtu.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Okutman ALEV ÖNDER
1781
aonder @ adanabtu.edu.tr
Okutman BİLGE YILDIRAN
4033
bgyildiran @ adanabtu.edu.tr
Okutman CENGİZ TURAN
4022
cturan @ adanabtu.edu.tr
Okutman FATİH HAVAYIOĞLU
4046
fhavayioglu @ adanabtu.edu.tr
Okutman FATMA SOYSAL
4097
fsoysal @ adanabtu.edu.tr
Okutman HAYRİYE ASUTAY ÜLGER
4038
aulger @ adanabtu.edu.tr
Okutman JAMES OKANTA AMOONARQUAH
4043
joamoonarquah @ adanabtu.edu.tr
Okutman KENAN AKARSLAN
4050
kakarslan @ adanabtu.edu.tr
Okutman NEBAHAT BADEM
4020
nbadem @ adanabtu.edu.tr
Okutman NERMİN BİLGER
nbilger @ adanabtu.edu.tr
Okutman NURDAN BAYRAM
4023
nbayram @ adanabtu.edu.tr
Okutman ÖMER GÖKHAN ULUM
4051
gokhanulum @ adanabtu.edu.tr